Državna volilna komisija

Választási rendszer a Szlovén köztársaságban
A választások, amelyen a szavazók a képviselőiket megválasztják, a legjelentősebb hatalmi szervek demokratikus megalakításának előfeltételét jelentik. A választási rendszer meghatározza, hogy kinek van szavazati joga, hogyan történik a választások megszervezése, hogyan osztják el a mandátumokat, milyen módon biztosított a szavazati jog védelme stb. Az alábbiakban összefoglaljuk a választások rendszerét, amely szerint lebonyolítják az országgyűlési, a köztársasági elnöki és az európai parlamenti választásokat Szlovéniában. …további információk

Szavazás külföldről
A külföldön lévő választópolgárok szintén jogosultak a szavazásra. …további információk

Mozgóurnás szavazás
Azok a választópolgárok, akik betegségük miatt nem tudnak személyesen megjelenni abban a szavazóhelyiségben, ahol a választói névjegyzékben szerepelnek, otthon is szavazhatnak a Választási Bizottság előtt. Erről legkésőbb 3 nappal a szavazás napja előtt kötelesek értesíteni a Járási Választási Bizottságot. …további információk

Szavazás az akadálymentesített szavazóhelyiségekben
A Járási Választási Bizottságok a törvény 79. a § alapján akadálymentesített szavazóhelyiségeket jelölnek ki. Azok a választópolgárok, akik a fenti szavazóhelyiségben kívánnak szavazni és szerepelnek az adott választókerület választói névjegyzékében (ún. „törzs szavazóhelyiség”), erről nem kötelesek értesíteni a Járási Választási Bizottságot. …további információk

Szavazás az állandó lakóhely szerinti választási körzeten kívüli szavazóhelyiségben – „OMNIA”
A Járási Választási Bizottságok kijelölik azokat az OMNIA szavazóhelyiségeket, ahol a más területen élő választópolgárok szavazhatnak (pl. ha egy maribori választópolgár Ljubljanában kíván szavazni). …további információk

Levélben történő szavazás Szlovéniából
A levélben történő szavazásról szóló értesítést legkésőbb 10 nappal a szavazás napja előtt el kell küldeni a Járási Választási Bizottságnak vagy a választókerület Választási Bizottságának. …további információk

Előrehozott szavazás
Azok a választópolgárok, akik a szavazás napján távol lesznek lakóhelyüktől, korábban is szavazhatnak a Járási Választási Bizottság székhelyén lévő külön szavazóhelyiségben. Az előrehozott szavazás legkorábban a szavazás napja előtt öt nappal és legkésőbb a szavazás napja előtt két nappal lehetséges. …további információk

Általános szavazás
A választói névjegyzékbe felvett választópolgárok általában az állandó lakóhelyük szerinti szavazóhelyiségben szavaznak. A Járási Választási Bizottságok értesítik a választópolgárokat a szavazóhelyiség számáról és címéről, valamint arról, hogy mely sorszámon szerepelnek a választói névjegyzékben. Az értesítés tájékoztató jellegű és a választópolgárnak nem kell magával hoznia a szavazóhelyiségbe. Ha a választópolgár nem kapott értesítést, akkor abba a szavazóhelyiségbe menjen, ahol a családtagjai szavaznak, illetve amelyik a lakóhelyéhez legközelebb van. …további információk

Választójog
A választójog a választási rendszer legfontosabb eleme és az állampolgárok alapvető politikai joga. Megkülönböztetünk AKTÍV és PASSZÍV választójogot. …további információk