Szavazás az akadálymentesített szavazóhelyiségekben

A Járási Választási Bizottságok a törvény 79. a § alapján akadálymentesített szavazóhelyiségeket jelölnek ki. Azok a választópolgárok, akik a fenti szavazóhelyiségben kívánnak szavazni és szerepelnek az adott választókerület választói névjegyzékében (ún. „törzs szavazóhelyiség”), erről nem kötelesek értesíteni a Járási Választási Bizottságot.

Ha a választópolgárok olyan szavazóhelyiségben kívánnak szavazni, ahol nincsenek névjegyzékbe véve (függetlenül attól, hogy az melyik járásban található), akkor legkésőbb 3 nappal a szavazás napja előtt kötelesek értesíteni szándékukról azt a Járási Választási Bizottságot, ahol választói névjegyzékbe vették őket.

Azokban a szavazóhelyiségekben, melyeket a Járási Választási Bizottság akadálymentesített szavazóhelyiségeknek jelölt ki, szavazó berendezéssel lehet szavazni. Az akadálymentesített szavazóhelyiségeket az Országos Választási Bizottság jelöli ki.

Az akadálymentesített és szavazóberendezéssel ellátott szavazóhelyiségek listája a választások vagy a népszavazás kiírásakor megtekinthető az Országos Választási Bizottság honlapján.

 

A FOGYATÉKKAL ÉLŐ VÁLASZTÓK SZAVAZÁSÁNAK MÓDJAI – ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ

A fogyatékkal élő választópolgárok az alábbi módokon szavazhatnak:
 

  1. AKADÁLYMENTESÍTETT SZAVAZÓHELYISÉGBEN

Azok a választópolgárok, akik akadálymentesített szavazóhelyiségben kívánnak szavazni és szerepelnek az adott választókerület választói névjegyzékében (az az ő ún. „törzs szavazóhelyiségük”), erről nem kötelesek értesíteni a Járási Választási Bizottságot.

Ha a választópolgárok olyan akadálymentesített szavazóhelyiségben kívánnak szavazni, ahol nincsenek névjegyzékbe véve (függetlenül attól, hogy az melyik járásban található), akkor legkésőbb 3 nappal a szavazás napja előtt kötelesek értesíteni szándékukról azt a Járási Választási Bizottságot, ahol választói névjegyzékbe vették őket.

Ha a választópolgár egy akadálymentesített szavazóhelyiséggel rendelkező választókerület névjegyzékében szerepel, akkor nem választhat magának egy másik akadálymentesített szavazóhelyiséget.

A Járási Választási Bizottságot értesíthetik a www.dvk-rs.si honlapról letölthető nyomtatványon (Obr. 06). Az értesítést elküldhetik levélben, faxon vagy e-mailben (a JVB címére). Kivételes esetben telefonon is lehet értesíteni a Járási Választási Bizottságot. Ebben az esetben a választópolgár köteles közölni nevét, születési idejét, állandó lakcímét, személyazonossági okmányának számát és telefonszámát.

 

  1. SZAVAZÓBERENDEZÉSSEL ELLÁTOTT SZAVAZÓHELYISÉGBEN

Azok a választópolgárok, akik szavazóberendezéssel ellátott szavazóhelyiségben kívánnak szavazni és szerepelnek az adott választókerület választói névjegyzékében (az az ő ún. „törzs szavazóhelyiségük”), erről nem kötelesek értesíteni a Járási Választási Bizottságot.

Ha a választópolgárok olyan, szavazóberendezéssel ellátott szavazóhelyiségben kívánnak szavazni, ahol nincsenek névjegyzékbe véve, akkor legkésőbb 3 nappal a szavazás napja előtt – tehát 2014. március 22-ig – kötelesek szándékukról értesíteni azt a Járási Választási Bizottságot, ahol a választói névjegyzékben szerepelnek.

Az értesítést az 1. pontban nevezett módon kell eljuttatni a Járási Választási Bizottságnak.

 

  1. EGY MÁSIK SZEMÉLY SEGÍTSÉGÉVEL

Minden választópolgár magával hozhat egy olyan személyt, aki segít neki a szavazólap kitöltésében vagy leadásában, ha ő arra testi fogyatékossága miatt nem képes.

 

  1. SZAVAZÁS A SZAVAZÓHELYISÉG ÉPÜLETE  ELŐTT

Ha a szavazóhelyiség nem akadálymentesített, akkor a fogyatékkal élő választópolgár úgy is szavazhat, hogy a választási bizottság a szavazóhelyiségnek helyt adó épület előtt bonyolítja le a szavazást. Ez úgy történik, hogy a választási bizottság két tagja a szavazólapot és a borítékot - melybe a kitöltött szavazólapot bele kell tenni - kiviszi a választópolgárnak az épület elé, ahol a szavazóhelyiség található. Miután a választópolgár ily módon leadta szavazatát, a választói névjegyzékben a neve mellett feltüntetik a szavazás e módját és a szavazólapot bedobják a szavazóurnába.

 

  1. A VAKOK ÉS CSÖKKENT LÁTÓKÉPESSÉGŰEK SEGÉDESZKÖZÉVEL

A Választási Bizottságok a szavazóhelyiségben a vak és csökkent látóképességű választópolgárok rendelkezésére bocsátják a szavazását megkönnyítő segédeszközt (szavazósablon).

 

Az akadálymentesített és szavazóberendezéssel ellátott szavazóhelyiségek listája a választások vagy a népszavazás kiírásakor megtekinthető az Országos Választási Bizottság honlapján.