Szavazás az állandó lakóhely szerinti választási körzeten kívüli szavazóhelyiségben – „OMNIA”

Ebben a szavazóhelyiségben jogosultak szavazni:

a) Azok a választópolgárok, akik a szavazás napján a bejelentett állandó lakóhelyük szerinti választási körzeten kívül tartózkodnak

Járási Választási Bizottságok kijelölik azokat az OMNIA szavazóhelyiségeket, ahol a más területen élő választópolgárok szavazhatnak (pl. ha egy maribori választópolgár Ljubljanában kíván szavazni).
Az a választópolgár, aki a szavazás napján az állandó lakóhelyén kívül tartózkodik és egy másik választási körzethez tartozó szavazóhelyiségben kíván szavazni, e szándékáról köteles értesíteni a Járási Választási Bizottságot.

A választópolgár az értesítést elküldheti az Országos Választási Bizottság www.dvk-rs.si címen lévő honlapjáról letölthető nyomtatványon. Az értesítés az alábbi módokon juttatható el:

  • levélben a Járási Választási Bizottság címére;
  • faxon a Járási Választási Bizottsághoz;
  • e-mailben a Járási Választási Bizottság e-mail címére (szkennelve az aláírás miatt).

A választópolgárok az értesítést legkésőbb a szavazás napja előtt 3 nappal kötelesek elküldeni.
Az értesítés késedelmes feladása jogvesztő hatályú és a benyújtás időpontjának a beérkezés napja minősül. A későn beérkezett értesítés jogvesztő határidő lejárta címén elutasításra kerül!

Az a választópolgár, aki értesítette a Járási Választási Bizottságot, hogy a lakóhelye szerinti Járási Választási Bizottság területén kívüli szavazóhelyiségben (OMNIA szavazóhelyiség) kíván szavazni, a szavazás napján 7 és 19 óra között felkeresi az általa választott terület külön szavazóhelyiségét.

A választási bizottság elnöke vagy tagja a választópolgár személyi adatait tartalmazó személyazonosító okmány alapján ellenőrzi a választópolgár személyazonosságát.

b) A Szlovén Köztársaság azon állampolgárai, akik Szlovéniában nem rendelkeznek állandó lakóhellyel (külhoni választópolgárok) és a szavazás napján a Szlovén Köztársaságban lévő szavazóhelyiségben kívánnak szavazni.