Szavazás külföldről

A külföldön lévő választópolgárok szintén jogosultak a szavazásra. Őket két csoportba oszthatjuk:

 1. azok a választópolgárok, akik rendelkeznek állandó bejelentett lakóhellyel a Szlovén Köztársaságban, tehát szerepelnek valamely szlovéniai választókerület általános választási névjegyzékében és a szavazás napján ideiglenesen külföldön tartózkodnak (a továbbiakban: ideiglenesen külföldön tartózkodó választópolgárok);
 2. azok a választópolgárok, akik kivándoroltak a Szlovén Köztársaságból és a Szlovén Köztársaságban állandó lakóhellyel nem rendelkező állampolgárok külön választói névjegyzékében szerepelnek (a továbbiakban: külhoni választópolgárok).

 

I. Ideiglenesen külföldön tartózkodó választópolgárok

A szavazás napján ideiglenesen külföldön tartózkodó választópolgárok két módon szavazhatnak:

 1. a külképviseleten (a továbbiakban: KK);
 2. levélben külföldről.

A szavazás napján ideiglenesen külföldön tartózkodó választópolgárok az általuk választott szavazási módról kötelesek értesíteni az Országos Választási Bizottságot. Az értesítést elküldhetik az Országos Választási Bizottság honlapjáról letölthető nyomtatványon az alábbi háromféle módon:

 1. levélben az alábbi címre: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;
 2. faxon a következő számra: 00386 1 43 31 269;
 3. e-mailben (az aláírás miatt szkennelve) az alábbi címre: .

Az értesítés késedelmes feladása jogvesztő hatályú és a benyújtás időpontjának a beérkezés napja minősül. A későn beérkezett értesítés jogvesztő határidő lejárta címén elutasításra kerül!

A választópolgárok az állandó lakóhelyük szerinti választói névjegyzékben a nevük melletti „Megjegyzések” rovatban adhatják meg a szavazás módját. E választópolgárokat a választási bizottság akkor sem engedheti szavazni, ha személyesen jelennek meg a szavazóhelyiségben.

A szavazás lehetőségei:

 1. Szavazás a külképviseleten

A Szlovén Köztársaság külképviseletén szavazó választópolgárok külön névjegyzékbe kerülnek. A szavazás napján helyi idő szerint 9 és 17 óra között felkeresik a külképviseleten lévő szavazóhelyiséget, ahol a szavazás ugyanúgy zajlik le, mint a szlovéniai szavazóhelyiségekben (a választópolgár személyazonosító okmánnyal történő azonosítása, a választópolgár aláírása, a szavazólappal való szavazás). E választópolgárok nem kapnak külön értesítést a névjegyzékbe történő felvételükről, ha időben bejelentették, hogy a külképviseleten szavaznak.

 1. Szavazás levélben

Azok a választópolgárok, akik levélben szavaznak külföldről, a külföldi lakcímükre érkezett szavazási levélcsomagot eljuttathatják:

 1. az illetékes Járási Választási Bizottság címére (a cím fel lesz tüntetve a szavazási levélcsomagot tartalmazó válaszborítékon), vagy
 2. a Szlovén Köztársaság külképviseletének címére, ahol a szavazóhelyiség található (a szavazási levélcsomagnak meg kell érkeznie a szavazóhelyiség megnyitásáig).

 

II. A Szlovén Köztársaságban állandó lakóhellyel nem rendelkező választópolgárok – külhoni választópolgárok

A külhoni választópolgárok szavazásra jogosultak:

 • a népszavazáson,
 • a nemzetgyűlési választásokon,
 • a köztársaságielnök-választáson, és
 • az európai parlamenti választásokon.

A Szlovén Köztársaságban állandó lakóhellyel nem rendelkező választópolgárokat a Szlovén Köztársaság Külügyminisztériuma értesíti a választások vagy a népszavazás kiírásáról és a szavazás lehetséges módjairól.

A külhoni választópolgár szabadon eldöntheti, hogy a külképviseleten lévő szavazóhelyiségben kíván-e szavazni, illetve levélben vagy a Járási Választási Bizottság székhelyén lévő külön szavazóhelyiségben („OMNIA”).

Szavazási lehetőségek:

 1. A Szlovén Köztársaság külképviseletén szavazhat, ha ott létesítettek szavazóhelyiséget és a választópolgárt felvették a választói névjegyzékbe.

Ha a választópolgár a külképviseleten szavaz, akkor a szavazás napján helyi idő szerint 9 és 17 óra között felkeresi a külképviseleten lévő szavazóhelyiséget, ahol a szavazás ugyanúgy zajlik le, mint a szlovéniai szavazóhelyiségekben (a választópolgár személyazonosító okmánnyal történő azonosítása, a választópolgár aláírása, a szavazólappal való szavazás).

 1. Levélben
 1. Nemzetgyűlési választások, köztársaságielnök-választás, európai parlamenti választások:

A nemzetgyűlési választásokról szóló törvény 82. § rendelkezései alapján az Országos Választási Bizottság a külföldön lévő választópolgár állandó lakcímére elküldi a jelöltek nevét vagy a jelöltek listáját tartalmazó szavazólapot.

A levélben történő szavazás módjáról szóló útmutató a szavazási levélcsomag részét képezi. A kitöltött szavazólapot és a saját kezűleg aláírt szavazókártyát a választópolgár eljuttatja a Járási Választási Bizottság címére (amely mellékelve lesz) vagy a Szlovén Köztársaság külképviseletére.

 1. Népszavazás:

Ha a Szlovén Köztársaságban állandó lakóhellyel nem rendelkező választópolgár (külhoni választópolgár) levélben kíván szavazni, akkor köteles erről a szándékáról értesíteni az Országos Választási Bizottságot. Az értesítést elküldheti az Országos Választási Bizottság honlapjáról letölthető nyomtatványon.

A külhoni választópolgár az értesítést eljuttathatja:

 1. levélben az alábbi címre: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;
 2. faxon a következő számra: 00386 1 43 31 269;
 3. e-mailben (az aláírás miatt szkennelve) az alábbi címre: .


Az értesítés késedelmes feladása jogvesztő hatályú és a benyújtás időpontjának a beérkezés napja minősül. A későn beérkezett értesítés jogvesztő határidő lejárta címén elutasításra kerül!

A külföldről levélben szavazó külhoni választópolgárok a külföldi lakcímükre érkező szavazási levélcsomagot eljuttathatják:

 1. az illetékes Járási Választási Bizottság címére (amely fel lesz tüntetve a szavazási levélcsomagot tartalmazó válaszborítékon), vagy
 2. (kivételes esetben) a Szlovén Köztársaság külképviseletének címére, ahol a szavazóhelyiség található – a szavazási levélcsomagnak meg kell érkeznie a szavazóhelyiség megnyitásáig.

 

 1. A Járási Választási Bizottság (közigazgatási egység) székhelyén lévő külön szavazóhelyiségben – „OMNIA”

Az a külhoni választópolgár, aki a szavazás napján a Szlovén Köztársaságban tartózkodik, dönthet úgy, hogy a Járási Választási Bizottság (közigazgatási egység) székhelyén lévő külön szavazóhelyiségben – az ún. „OMNIA” szavazóhelyiségben – adja le szavazatát.

Ha a külhoni választópolgár ebben a szavazóhelyiségben kíván szavazni, akkor köteles erről értesíteni a Járási Választási Bizottságot vagy az Országos Választási Bizottságot. A külhoni választópolgár az értesítést az I. pontban nevezett módon juttatja el hozzájuk. A külhoni választópolgár az értesítést köteles legkésőbb a szavazás napja előtt 3 nappal elküldeni.

Azt a külképviseletet, melynek választói névjegyzékében a külhoni választópolgár szerepel, haladéktalanul értesítik arról, hogy a külhoni választópolgár Szlovéniában szavaz és a választói névjegyzékben regisztrálják, hogy a szavazás e módját választotta.

Az a külhoni választópolgár, aki az „OMNIA” szavazóhelyiségben óhajt szavazni, a szavazás napján megjelenik az általa választott területi „OMNIA” szavazóhelyiségben. A választások és népszavazások idején az „OMNIA” szavazóhelyiségek pontos címe közzé van téve az Országos Választási Bizottság honlapján.