Köztársaságielnök-választások a Szlovén Köztársaságban

A Szlovén Köztársaság elnökének megválasztása közvetlen, általános és titkos választásokon kétkörös többségi választási rendszer alapján történik. A köztársasági elnök megválasztásáról szóló törvény határozza meg, hogy a köztársaság elnökének megválasztása általános és egyenlő választójog alapján szabad és közvetlen választásokon titkos szavazással történik. Megbízatása öt évre szól és egymást követően legfeljebb kétszer lehet megválasztani erre a pozícióra. A köztársaságielnök-választást az Országgyűlés elnöke írja ki.
 
A köztársaságielnök-választáson a választójog általános és egyenlő, ami azt jelenti, hogy azok rendelkeznek választójoggal, akik az országgyűlési választások esetében. Az általános választójog elve vonatkozik az aktív és passzív választójogokra is. A köztársasági elnök megválasztásáról szóló törvény részletesen meghatározza, hogy kinek van választójoga és ki választható meg köztársasági elnöknek. Minden szlovén állampolgárnak, aki a szavazás napján betöltötte 18. életévét, joga van választani és választható köztársasági elnöknek.
 
A köztársaságielnök-jelöltekre az országgyűlési képviselők, a politikai pártok és a választópolgárok tehetnek javaslatot. A jelölési eljárás hasonló, mint az országgyűlési választásoknál. Tekintet nélkül a jelöltség módjára, az az alapvető szabály alkalmazandó, hogy minden képviselő és választópolgár csak egy jelöltre szavazhat. A köztársaságielnök-jelöléshez szükséges a jelölt írásbeli beleegyezése. A köztársaságielnök-jelölt írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja a jelölését. A kötelező elemeket tartalmazó jelöléseket legkésőbb huszonöt nappal a szavazás napja előtt kell benyújtani az Országos Választási Bizottsághoz. A jóváhagyott jelölések alapján az Országos Választási Bizottság összeállítja a köztársaságielnök-jelöltek listáját a jelöltek és a javaslattevők nevével. A jelöltek sorrendjét sorsolással határozzák meg. Ezt a listát az Országos Választási Bizottságnak 15 nappal a szavazás napja előtt közzé kell tennie.
 
Az alkalmazandó szavazólap eltér az országgyűlési választási szavazólaptól. Sorrendben tartalmazza a jelöltek listáján feltüntetett jelöltek családi és utónevét, valamint a szavazási tudnivalókat. Némileg eltérő a szavazólap kitöltése is. A választópolgár csak egy jelöltre szavazhat úgy, hogy bekarikázza az általa kiválasztott jelölt neve előtt álló sorszámot. A választás eredményét az Országos Választási Bizottság állapítja meg. Az a köztársaságielnök-jelölt győz, aki megszerzi a szavazatok abszolút többségét az érvényes szavazólapot leadó választópolgároktól. Amennyiben egyik köztársaságielnök-jelölt sem szerez szavazattöbbséget, akkor a szavazást megismétlik a két legtöbb szavazatot kapott jelölt részvételével. Tehát a köztársasági elnök megválasztása során lehetséges második forduló is, amelyben csak két jelölt vesz részt.
 
A választási eredmény megállapítását követően az Országos Választási Bizottság jelentést készít a köztársaságielnök-választások kimeneteléről, s ezt benyújtja az Országgyűlés elnökének, valamint közzéteszi a Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapjában. Ezzel a köztársasági elnök megválasztásának eljárása hivatalosan is véget ér.