Državna volilna komisija

Európai Parlament
Az európai parlamenti választásokat az Európai Unió (a továbbiakban: EU) tagállamaiban tartják. Az EU-hoz való csatlakozásával Szlovénia joga és kötelezettsége, hogy részt vegyen az EU szerveinek munkájában. …további információk

A Szlovén Köztársaság Nemzetgyűlése
A Nemzetgyűlést a szlovén állampolgárok képviselői alkotják, 90 tagja van, akiket általános, egyenlő, közvetlen és titkos szavazás útján választanak. Őket a nép képviselőiként 4 évre választják meg, természetesen csak abban az esetben, ha időközben nem kerül sor előrehozott vagy rendkívüli választásokra. Munkájuk során önálló döntéseket hoznak és semmilyen külső utasításnak nem kötelesek eleget tenni. …további információk

Államtanács
Az Államtanács társadalmi, gazdasági, szakmai és helyi érdekeket képvisel. …további információk

Helyhatósági választások
A helyi önkormányzat központi szerve a képviselő-testület, amely a helyi közösség alapvető döntéseit hozza, és amelyet a helyi közösség tagjai általában közvetlenül választanak meg. …további információk

A Szlovén Köztársaság elnöke
Az Alkotmány alapján a köztársasági elnök a Szlovén Köztársaságot képviseli és a fegyveres erők főparancsnoka. Megválasztása az általános és egyenlő választójog alapján közvetlen, általános és titkos választásokon történik. Megbízatása öt évre szól és legfeljebb egy alkalommal újraválasztható. Ez azt jelenti, hogy a köztársaságielnök-választáson mindazok részt vehetnek, akik a nemzetgyűlési választásokon. Más államoktól eltérően Szlovénia nem korlátozza a passzív választójogot, ezért annak gyakorlása nincs magasabb életkorhoz kötve, mint az aktív választójogé. …további információk