Predmet javnega naročila: Tisk in distribucija volilnega gradiva 2021-2024 2020-08-21 09:33
Obvestilo o naročilu je objavljeno na Portalu javnih naročil pod oznako JN005233/2020-B01. ...več

VABILO ZA 88. SEJO DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE 2020-08-14 07:28
Objavljamo vabilo za 88. sejo Državne volilne komisije, ki je sklicana za torek, 18. avgusta 2020, ob 13.00 uri. Seja bo v sejni sobi Državne volilne komisije, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana. ...več

IZID NADOMESTNIH VOLITEV ČLANA DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE - PREDSTAVNIKA LOKALNIH INTERESOV 2020-06-19 12:56
Obveščamo vas, da je na volilnem zboru, ki je bil 18. 6. 2020 za člana Državnega sveta RS - predstavnika lokalnih interesov izvoljen: Željko Vogrin, roj. 19. 12. 1959, Padežnikova ulica 16, Maribor ...več