SEZNAM VLOŽENIH KANDIDATUR ZA NADOMESTNEGA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA - PREDSTAVNIKA LOKALNIH INTERESOV - OBVESTILO ZA JAVNOST 2020-05-21 10:06
Po podatkih Volilne komisije 7. volilne enote (Maribor) so kandidature za nadomestnega člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v 3. volilni enoti pravočasno vložili naslednji kandidati: ...več

NADOMESTNE VOLITVE ČLANA DRŽAVNEGA SVETA - PREDSTAVNIKA LOKALNIH INTERESOV - OBVESTILO ZA JAVNOST 2020-04-24 11:07
Obvešamo vas, da je Predsednik Državnega zbora RS Igor Zorčič 20. 4. 2020 izdal Odlok o razpisu nadomestnih volitev v državni svet. ...več

Vabilo in gradivo za 80. sejo DVK 2020-02-06 11:58
Objavljamo vabilo in gradivo za 80. sejo Državne volilne komisije, ki je sklicana za četrtek 13. februarja 2020 ob 13. uri. Seja bo v sejni sobi Državne volilne komisije, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana. ...več