Javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje predsednika Okrajne volilne komisije - 7011 Maribor 7 2022-01-24 13:21
Državna komisija objavlja javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje predsednika Okrajne volilne komisije - 7011 Maribor 7 ...več

Javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje predsednikov in članov ter njihovih namestnikov volilnih komisij 9000 in 10000 posebne volilne enote 2022-01-17 14:54
Državna komisija objavlja javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje predsednikov in članov ter njihovih namestnikov volilnih komisij 9000 in 10000 posebne volilne enote ...več

13. SEJA DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE 2022-01-12 13:31
Objavljamo vabilo in gradivo za 13. sejo Državne volilne komisije, ki bo v torek, 18. 1. 2022 ob 13 uri. Seja bo v Protokolarnem objektu Brdo. Obenem vas obveščamo, da se bo DVK pred odločanjem na tej seji sestala na delovnem sestanku (posvetu), ki bo v četrtek, 13. 1. 2022 ob 13. uri v veliki sejni sobi Upravne enote Ljubljana, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana. Delovni posvet bo zaprt za javnost. ...več