IZID NADOMESTNIH VOLITEV ČLANA DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE - PREDSTAVNIKA LOKALNIH INTERESOV 2020-06-19 12:56
Obveščamo vas, da je na volilnem zboru, ki je bil 18. 6. 2020 za člana Državnega sveta RS - predstavnika lokalnih interesov izvoljen: Željko Vogrin, roj. 19. 12. 1959, Padežnikova ulica 16, Maribor ...več

Vabilo za 87. sejo Državne volilne komisije 2020-06-16 15:20
Objavljamo vabilo za 87. sejo Državne volilne komisije, ki je sklicana za torek, 23. junija 2020 ob 13.00 uri. Seja bo v sejni sobi Državne volilne komisije, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana. ...več

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA NADOMESTNEGA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA - PREDSTAVNIKA LOKALNIH INTERESOV - OBVESTILO ZA JAVNOST 2020-06-08 13:37
Po podatkih Volilne komisije 7. volilne enote (Maribor) so potrjene kandidature za nadomestnega člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v 3. volilni enoti, ki so jih vložili naslednji kandidati: 1. VOGRIN ŽELJKO 2. HANŽIČ LEOPOLD 3. PETERIN IZTOK 4. MIHALIČ FRANJO 5. MUNDA BOŠTJAN. Nadomestne volitve člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov bodo v četrtek, 18. 6. 2020. ...več