GLASOVANJE PO POŠTI IZ TUJINE - OPOZORILO

2021-06-17 19:12

Državna volilna komisija (DVK) volivce, ki oddajajo vlogo za glasovanje po pošti iz tujine preko portala e-Uprava naproša, da v vlogi obvezno izberejo in navedejo tujo državo in naslov v tujini, na katerega želijo, da jim DVK pošlje volilno gradivo.

O tem opozarjamo, da bo DVK primorana vloge, v katerih volivci niso navedli naslova v tujini zavrniti, saj zakon glasovanja po pošti v Sloveniji za to kategorijo volivcev ne omogoča.

Dušan Vučko
Direktor Službe DVK