IZID GLASOVANJA na volitvah predsednika republike 11. novembra 2012

2012-11-21 11:33

Na podlagi 22. in 23. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odločba US), zapisnikov okrajnih volilnih komisij in volilnih komisij volilnih enot ter na podlagi zapisnikov Državne volilne komisije o ugotovitvi izidov glasovanja na voliščih na Diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije in po pošti iz tujine, ki je prispela na Državno volilno komisijo je Državna volilna komisija na 102. seji 20. 11. 2012, ugotovila naslednji

IZID GLASOVANJA

na volitvah predsednika republike 11. novembra 2012

 

(1) V volilne imenike je bilo vpisanih 1.711.753 volivcev.

(2) S potrdilom pristojnega organa, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik, je glasovalo 15 volivcev

SKUPAJ VOLIVCEV:                               1.711.768 volivcev

GLASOVALO JE:                                      828.747 volivcev (48,41 %),

ODDANIH GLASOVNIC:                          828.619 glasovnic

 

(3) Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi obe številki ob imenu kandidata oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo

NEVELJAVNIH GLASOVNIC:                                10.853 (1,31 % od oddanih glasovnic)

VELJAVNIH GLASOVNIC:                                      817.766

 

(4) Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1.    BORUT PAHOR                            326.005 glasov (39,87 %)

2.    DANILO TÜRK                             293.425 glasov (35,88 %)

3.    MILAN ZVER                                198.336 glasov (24,25 %)

 

II.

(1) Državna volilna komisija je s Sklepom o razpisu ponovnega glasovanja na volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 87/12) že ugotovila, da nihče izmed kandidatov ni dobil večine veljavnih glasov in da bo ponovno glasovanje med kandidatoma, ki sta v prvem glasovanju dobila največ glasov, v nedeljo 2. 12. 2012.

(2) Ponovno glasovanje bo potekalo med kandidatoma, ki bosta na glasovnici navedena po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov pri prvem glasovanju 11. 11. 2012, in sicer:

1.    BORUT PAHOR

2.    DANILO TÜRK

 

 

                                                                                             Anton Gašper Frantar
                                                                                             Predsednik