IZID NADOMESTNIH VOLITEV ČLANA DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE - PREDSTAVNIKA LOKALNIH INTERESOV

2020-06-19 12:56

Obveščamo vas, da je na volilnem zboru, ki je bil 18. 6. 2020 za člana Državnega sveta RS - predstavnika lokalnih interesov izvoljen:
Željko Vogrin, roj. 19. 12. 1959, Padežnikova ulica 16, Maribor

Končni izid Nadomestnih volitev člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov bo Državna volilna komisija obravnavala na 87. seji 23. 6. 2020.
Vabilo in gradivo za 87. sejo je objavljeno na spletnem mestu www.dvk-rs.si.