Javna objava

2012-11-20 15:46

I.     Na podlagi 24. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 odločba US) Državna volilna komisija objavlja seznam kandidatov na ponovnem glasovanju na volitvah  predsednika republike.

Seznam kandidatov na ponovnem glasovanju na volitvah predsednika republike: 

 

1.  Kandidat:                           Borut Pahor

      Predlagatelj:                     Socialni demokrati SD

 

2.  Kandidat:                           dr. Danilo Türk

      Predlagatelj:                     dr. Dragica Wedam Lukić in skupina volivcev

 

Ponovno glasovanje na volitvah predsednika republike bo v nedeljo, 2. decembra 2012, na voliščih, ki bodo odprta med 7. in 19. uro.

Glasuje se samo za 1 (enega) kandidata.  Za kandidata glasujete tako, da obkrožite številko pred njegovim imenom in priimkom.

II.    Predčasno glasovanje bo na posebnih voliščih na sedežih okrajnih volilnih komisij (na sedežih upravnih enot in njihovih izpostav) ter na sedežih upravnih enot Cerknica, Metlika in Dravograd (tam okrajne volilne komisije sicer nimajo svojega sedeža).

       Predčasno glasovanje bo v torek, 27. novembra , v sredo, 28. novembra in v četrtek, 29. novembra 2012, med 9. in 17. uro.

III.    Volivke in volivci (v nadaljnjem besedilu: volivci) lahko najpozneje do četrtka 29. novembra 2012, pri svoji okrajni volilni komisiji (na sedežu upravne enote) uredijo vse potrebno, kolikor se zaradi bolezni ne morejo udeležiti glasovanja na volišču (glasovanje na domu).

Kolikor ne bodo v kraju svojega stalnega prebivališča, se lahko v istem roku, to je do 29. novembra  2012, pri svoji okrajni volilni komisiji (upravna enota, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče) prijavijo za glasovanje na posebnih voliščih na območju drugih volilnih okrajev (za volišče 970 – OMNIA).

Volivci – invalidi, ki ocenjujejo, da njihovo volišče, na območju katerega so vpisani v splošni volilni imenik, ni dostopno invalidom, lahko do 29. novembra  2012 sporočijo svoji okrajni volilni komisiji, da želijo glasovati na volišču, ki je določeno kot dostopno za invalide, ali na volišču, na katerem se glasuje z glasovalno napravo.

Volivci, ki so v domovih za starejše občane pa nimajo stalnega prebivališča v domu in volivci, ki bodo 2. decembra 2012 na zdravljenju v bolnišnicah (zdraviliščih) ter ne morejo glasovati na enega od zgoraj navedenih načinov, lahko pri svoji okrajni volilni komisiji do  21. novembra 2012 vložijo obvestilo za glasovanje po pošti.

Tako obvestilo vložijo v enakem roku tudi volivci, ki so na prestajanju kazni zapora oziroma v priporu.

IV.    Druga obvestila volivcem:

Okrajne volilne komisije so volivce o volišču na katerem so vpisani v volilni imenik že obvestile za prvi krog glasovanja na volitvah predsednika republike. Volivci torej lahko glasujejo na istih voliščih kot za prvi krog glasovanja, ki je bil 11. novembra 2012.

Volivce obveščamo, da obvestilo o volišču ni potrebno za uresničevanje volilne pravice, morajo pa obvezno imeti s seboj osebni dokument, ki ga pred glasovanjem pokažejo volilnemu odboru.

Če volivec ne ve kje se njegovo volišče nahaja oziroma za območje katerega volišča je vpisan v volilni imenik, lahko to informacijo pridobi na naslednje načine:

1)      na sedežu okrajne volilne komisije, ki je pristojna za njegovo območje. Kontaktni podatki so v nadaljevanju.

2)      na spletnem mestu www.dvk-rs.si , kjer je pripravljena posebna spletna aplikacija z ustreznimi navodili

3)     na brezplačni telefonski številki 080 28 18 : od 27.11. do 1.12.2012  med 9. in 15. uro  ter na dan glasovanja 2.12.2012 med 7. in 19. uro

Nova obvestila bodo okrajne volilne komisije posredovale naslednjim volivcem:

                                   - vrnitev ali pridobitev volilne pravice,

                                   - sprememba naslova stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji,

                                   - stalna priselitev v Republiko Slovenijo,

                                   - sprememba volišča,

Državna volilna komisija ponovno poudarja, da volivci lahko glasujejo na voliščih ne glede na to, ali imajo s seboj obvestilo okrajne volilne komisije. Za glasovanje pa potrebujejo osebni dokument, s katerim lahko dokažejo svojo istovetnost.

Informacije, naslovi okrajnih volilnih komisij, naslovi sedežev volišč za volivce zunaj volilnega okraja in sedeži volišč dostopnih za invalide (z oznako, na katerih od njih je možno glasovati z glasovalno napravo), so na voljo na spletnem mestu: www.dvk-rs.si . Objavljeni pa so tudi v brošuri za prvi krog glasovanja.

 

Številka:   041-9/2012-367                                      Anton Gašper Frantar
Datum:      20.11.2012                                             predsednik

 

Naslovi okrajnih volilnih komisijslovenskiJavna objavaitalijanskiJavna objavamadžarski