JAVNI POZIV SODNIKOM ZA KANDIDIRANJE ZA NAMESTNIKA PREDSEDNIKA VOLILNE KOMISIJE VOLILNE ENOTE - 1000 KRANJ