JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV KANDIDATOV ZA IMENOVANJE PREDSEDNIKA IN NAMESTNIKA PREDSEDNIKA OVK 4004 IVANČNA GORICA IN 6010 HRASTNIK TRBOVLJE

2021-03-26 14:23

JAVNI POZIVslovenski