JAVNI POZIV za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje predsednika in namestnika predsednika volilne komisije

2017-10-05 16:28

Državna volilna komisija na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06- ZVDZ-UPB1 in 23/17 - ZVDZ-C) objavija JAVNI POZIV za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje predsednika in namestnika predsednika volilne komisije

Javni pozivslovenski