JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV KANDIDATOV ZA IMENOVANJE PREDSEDNIKA OVK - 4005 LJUBLJANA MOSTE-POLJE 1 IN NAMESTNIKA PREDSEDNIKA OVK - 1010 KAMNIK

2021-06-04 10:36

Javni pozivslovenski