NADOMESTNE VOLITVE ČLANA DRŽAVNEGA SVETA - PREDSTAVNIKA LOKALNIH INTERESOV - OBVESTILO ZA JAVNOST

2020-04-24 11:07

Obvešamo vas, da je Predsednik Državnega zbora RS Igor Zorčič 20. 4. 2020 izdal Odlok o razpisu nadomestnih volitev v državni svet. Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 56 z dne 22. 4. 2020. Nadomestne volitve člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v 3. volilni enoti za volitve predstavnikov lokalnih interesov (Maribor) bodo v četrtek, 18. 6. 2020. Za dan razpisa nadomestnih volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje sreda, 29. 4. 2020.

V zvezi s tem vam v priponki posredujemo vabilo in gradivo za 86. sejo Državne volilne komisije. Zaradi spoštovanja priporočili za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) bo seja DVK potekala na dopsini način in sicer do torka, 28. 4. 2020 do 12. ure.

86. seja - vabiloslovenskiNadomestne volitve člana DS - navodila DVKslovenskiObvestilo občinamslovenskiRokovnik - predlog za sejoslovenskiSklep o višini akontacije - predlog za sejoslovenskiSklep - določitev števila elektorjev - predlog za sejoslovenski