Obvestilo za javnost - Sporazum o distribuciji volilnih skrinjic med Državno volilno komisijo in ministrstvom za obrambo

2012-09-27 09:41

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bil med Državno volilno komisijo (DVK) in Ministrstvom za obrambo (MORS) dne 25.9.2012 podpisan sporazum o distirbuciji volilnih skrinjic za izvedbo volitev predsednika Republiek Slovenije.  Na podalgi tega sporazuma bo za distirbucijo volilnih skrinjic poskrbela Slovenska vojska. Distribucija obsega:
1. prevzem volilnih skrinjic in centralnega skladišča in razvoz na sedeže okrajnih volilnih komisij  pred dnevom glasovanja na volitvah in
2. prevzem volilnih skrinjic na OVK in prevoz v centralno skaldišče po končanih volitvah.

Sporazum je bil  in podpisan na podlagi pobude DVK, ki smo ga posredovali Generalnemu sekretariatu Vlade RS in ga posredovali  v vednost Minstru za finance in Ministru za obrambo v vednost . Na pobudo se je takoj odzvalo MORS s katerim smo nato  dogovorili in tudi podpisali sporazum o distribuciji volilnih skrinjic za izvedbo volitev letošnjih volitev predsednika republike.  Od uvedbe prosojnih volilnih skrinjic je DVK, hrambo in distribucijo volilnih skrinjic, zagotavljala na podlagi ustrezne pogodbe z zunanjim izvajalcem. Analiza izvedbe predčasnih volitev, ki smo jo opravili v službi komisije je pokazala, da način hranjenja in distribucije  ni najbolj optimalen in racionalen, saj je bilo potrebno za izvedbo predčasnih volitev zunanjemu izvajalcu plačati skupaj 29.204 EUR. Strošek vključuje strošek čiščenja volilnih skrinjic in strošek razvoza volilnih skrinjic , pri čemer je DVK plačala tudi 12.960 EUR letno, za hrambo volilnih skrinjic. Na podlagi te ugotovitve smo prekinili pogodbo o hrambi in distribuciji volilnih skrinjic z zunanjim izvajalcem in v začetku letošnjega leta posredovali vsem ministrstvom pobudo za zagotovitev prostorov za brezplačno hrambo volilnih skrinjic. Na naš poziv se je odzvalo Ministrstvo za finance (MF), s katerim smo že sklenili sporazum o brezplačni hrambi volilnih skrinjic, ki se sedaj hranijo v kletnih prostorih ministrstva na Cankarjevi ulici 18, v Ljubljani.  

Podpis sporazuma z MORS o distirbuciji volilnih skrinjic  pomeni nadaljevanje prizadevanj DVK po racionalizaciji stroškov izvedbe volitev in referendumov. Za izvedbo referenduma o družinskem zakoniku 25. marca 2012 smo zunanjemu izvajalcu samo za distirbucijo volilnih skrinjic plačali 10.200,00EUR. Stroški distirbucije na podlagi sporazuma bodo bistveno nižji saj bo DVK ministrstvu refundirala le stroške goriva, ki po naši oceni ne bi smeli preseci 2.000 EUR.  

V DVK si želimo in tudi upamo, da bomo po končanih volitvah predsednika republike in analizi distirbucije, z MORS sklenili sporazum za daljše časovno obdobje oziroma za izvedbo prihodnjih volitev in morebitnih referendumov, potekajo pa že tudi pogovori z Ministrstvom za pravosodje in javno upravo, da bi volilne (glasovalne) skrinjice hranili na upravnih enotah (ki so obenem sedeži okrajnih volilnih enot).


Lep pozdrav,

Dušan Vučko,
Direktor Službe komisije