Ocena stroškov volitev predsednika Republike Slovenije

2012-09-03 14:37

Obveščamo vas, da smo v Službi DVK pripravili oceno stroškov Državne volilne komisje za izvedbo volitev predsednika republike.

Iz spodnje tabele je razvidno, da bomo za prvi krog volitev porabili približno 3,8 mio EUR, za morebitni drugi krog volitev pa dodatnih 2,29 mio EUR. Za morebitna oba kroga volitev bomo torej porabili 6,09 mio EUR.  V primerjavi s stroški izvedbe predčasnih volitev v DZ RS (4.12.2012) planiramo za izvedbo prvega kroga volitev predsedika republike za 470.000 EUR manj stroškov oziroma 11 odstotkov manj, kar ob upoštevanju stanja javnih financ ni nepomembno.

Služba DVK si bo v skladu s svojimi pristojnosti še naprej prizadevala za čimbolj racionalno in učinkovito izvedbo volitev predsednika republike, kot tudi vseh volitev in morebitnih referendumov v prihodnje. 

stroški v EUR
1. krog (11.11.2012)3.800.000
Morebitni 2. krog (2.12.2012)2.290.000
Skupaj6.090.000