Odlok o razpisu predsedniških volitev

2012-08-07 11:54

Kandidate za predsednika republike lahko predlagajo poslanci, politične stranke in volivci. Če se kandidat za predsedniško funkcijo poteguje s podporo poslancev, potrebuje deset njihovih podpisov, če na volitvah nastopi s podporo volivcev, pa najmanj 5000 podpisov volilnih upravičencev.

Politične stranke kandidate določijo po postopku, določenem z njihovimi pravili, kandidata pa lahko predlaga tudi dvoje ali več političnih strank. V tem primeru potrebujejo podpise najmanj treh poslancev.

Kandidature, ki jim morajo kandidati priložiti soglasje, se bodo lahko vlagale do 17. oktobra, do 22. oktobra pa lahko kandidati soglasje še umaknejo. Seznam kandidatur bo Državna volilna komisija objavila najpozneje do 26. oktobra.

 

Predsedniške volitve bodo 11. novembra 2012.