Odlok o razpisu volitev v državni svet 2012

2012-08-29 09:02

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Gregor Virant je 20. avgusta 2012 izdal Odlok o razpisu volitev v državni svet.  Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 64, z dne 24.8.2012.
 

Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov bodo v sredo, 21. novembra 2012.

Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov delodajalcev, predstavnikov delojemalcev, predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov negospodarskih dejavnosti, bodo v četrtek, 22. novembra 2012.