Poziv občinskim in mestnim svetom ter interesnim organizacijam

2012-09-07 10:40

Na podlagi 12. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve –UPB1 in 95/11- Odločba US) Državna volilna komisija poziva

a) občinske in mestne svete;

b) interesne organizacije:

    1. Gospodarske zbornice in združenje delodajalcev,
    2. Sindikate, zveze oz. konfederacije sindikatov,
    3. Poklicne organizacije obrtnikov,
    4. Poklicne organizacije kmetov,
    5. Poklicne organizacije drugih samostojnih poklicev,
    6. Univerze, visoke in višje šole,
    7. Poklicne organizacije pedagoških delavcev,
    8. Poklicne organizacije raziskovalcev,
    9. Poklicne organizacije kulturnih in športnih delavcev,
  10. Poklicne organizacije zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
  11. Poklicne organizacije strokovnih delavcev na področju socialnega varstva,

ki so organizirane za območje Republike Slovenije, da v skladu z  Zakonom o državnem svetu ter na podlagi lastnih pravil izvolijo svoje predstavnike v volilna telesa za volitve članov državnega sveta ter določijo kandidate za člane državnega sveta.

Poziv občinskim in mestnim svetom ter interesnim organizacijamslovenski