POZIV POLITIČNIM STRANKAM IN OBČINAM ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE IN NAMESTNIKE ČLANOV OVK 4004 - IVANČNA GORICA IN 6010 - HRASTNIK TRBOVLJE