Predčasno glasovanje in posebne oblike glasovanja - Volitve predsednika republike 2. krog

2012-11-27 09:39

Predčasno glasovanje bo na posebnih voliščih na sedežih okrajnih volilnih komisij (na sedežih upravnih enot in njihovih izpostav) ter na sedežih upravnih enot Cerknica, Metlika in Dravograd (tam okrajne volilne komisije sicer nimajo svojega sedeža).

Predčasno glasovanje bo v torek, 27. novembra , v sredo, 28. novembra in v četrtek, 29. novembra 2012, med 9. in 17. uro.

Volivke in volivci (v nadaljnjem besedilu: volivci) lahko najpozneje do četrtka 29. novembra 2012, pri svoji okrajni volilni komisiji (na sedežu upravne enote) uredijo vse potrebno, kolikor se zaradi bolezni ne morejo udeležiti glasovanja na volišču (glasovanje na domu).

Kolikor ne bodo v kraju svojega stalnega prebivališča, se lahko v istem roku, to je do 29. novembra  2012, pri svoji okrajni volilni komisiji (upravna enota, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče) prijavijo za glasovanje na posebnih voliščih na območju drugih volilnih okrajev (za volišče 970 – OMNIA).

Volivci – invalidi, ki ocenjujejo, da njihovo volišče, na območju katerega so vpisani v splošni volilni imenik, ni dostopno invalidom, lahko do 29. novembra 2012 sporočijo svoji okrajni volilni komisiji, da želijo glasovati na volišču, ki je določeno kot dostopno za invalide, ali na volišču, na katerem se glasuje z glasovalno napravo.

Okrajne volilne komisije so volivce o volišču na katerem so vpisani v volilni imenik že obvestile za prvi krog glasovanja na volitvah predsednika republike. Volivci torej lahko glasujejo na istih voliščih kot za prvi krog glasovanja, ki je bil 11. novembra 2012.

Volivce obveščamo, da obvestilo o volišču ni potrebno za uresničevanje volilne pravice, morajo pa obvezno imeti s seboj osebni dokument, ki ga pred glasovanjem pokažejo volilnemu odboru.