PREKLIC VOLILNEGA ZBORA - OBVESTILO

2017-11-20 17:54

Obveščamo vas, da je Državna volilna komisija na 20. seji 20. novembra 2017 sprejela sklep, da se volilni zbor za izvolitev člana Državnega sveta – predstavnika za področje kulture in športa, ki je bil sklican za 24. november 2017 ob 11. uri v prostorih Mestne občine Ljubljana, Trg MDB7, prekliče.

Volilni zbor za izvolitev člana državnega sveta – predstavnika za področje kulture in športa bo ponovno sklican v roku 7 dni po pravnomočnosti odločbe, ki jo bo Državna volilna komisija izdala na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča RS št. Uv 8/2017 z dne 19.11.2017.