SEZNAM VLOŽENIH IN POTRJENIH KANDIDATUR - Stanje na četrtek, 19. 9. 2017, do 14. ure

2017-09-19 20:32

I. SEZNAM VLOŽENIH KANDIDATUR

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o volitvah predsednika republike  - ZVPR (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/07–odločba US) so bile na Državno volilno komisijo do 19. 9. 2017, do 14. ure, vložene naslednje kandidature za volitve predsednika republike:

 1. Predlagatelj kandidature: Nova Slovenija – krščanski demokrati
  Kandidatka: Ljudmila Novak
 1. Predlagatelj kandidature: Lista Marjana Šarca
  Kandidat:  Marjan Šarec
 1. Predlagatelj kandidature: Stranka modernega centra - SMC
  Kandidat: dr. Maja Makovec Brenčič

 

II. SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR

Državna volilna komisija je na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o volitvah predsednika republike  - ZVPR (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/07–odločba US), v zvezi z 58. in 59. členom Zakona o volitvah v državni zbor – ZVDZ (Uradni list RS, št. 109/06–ZVDZ–UPB1 in 54/07–odločba US in 23/17) do 19. 9. 2017, do 14. ure, potrdila naslednje kandidature za volitve predsednika republike:

 1. Predlagatelj kandidature: Nova Slovenija – krščanski demokrati
  Kandidatka: Ljudmila Novak
 1. Predlagatelj kandidature: Lista Marjana Šarca
  Kandidat: Marjan Šarec
 1. Predlagatelj kandidature: Stranka modernega centra - SMC
  Kandidat: dr. Maja Makovec Brenčič

 

Datum: 19. 9. 2017                                       

Dušan Vučko                                              
Direktor službe DVK