Sklep o imenovanju Državne volilne komisije

2012-12-17 10:09

Na podlagi 32. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - UPB-1 in 54/07 - odločba US) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 - UPB in 105/10) je Državni zbor na seji 14. decembra 2012, s sklepom imenoval novo Državno volilno komisijo.

Sklep o imenovanju Državne volilne komisijeslovenski