Sklep o razpisu ponovnega glasovanja na volitvah predsednika republike

2012-11-13 16:45

Na podlagi drugega odstavka 24. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – Odločba US) je Državna volilna komisija na 100. seji 13. 11. 2012 sprejela sklep o razpisu ponovnega glasovanja na volitvah predsednika republike.

Sklep o razpisu ponovnega glasovanjaslovenskiRokovnik - drugi krogslovenski