ŠTEVILO VOLILNIH UPRAVIČENCEV - REFERENDUM O ZV-1G

2021-06-28 20:47

Število volivcev, ki bodo imeli pravico glasovati na referendumu o ZV-1G, dne 11. 7. 2021 in kvorum - OBVESTILO ZA JAVNOST

Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve je v volilne imenike za glasovanje na referendumu o ZV-1G vpisanih skupaj 1.698.629 volivk in volivcev in sicer:

1. v splošni volilni imenik  (SVI – volivci s stalnim prebivališčem v RS) 1.596.174 volivk in volivcev in
2. v posebni volilni imenik (PVI – volivci s stalnim prebivališčem v tujini) 102.455 volivk in volivcev.

Glede na naveden podatke bo ZV-1G na referendumu zavrnjen, če:
1. bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki bodo veljavno glasovali, in
2. pod pogojem, da bo proti ZV-1G glasovala najmanj petina vseh volivcev oziroma najmanj 339.726 volivk in volivcev.