ŠTEVILO VOLIŠČ IN OSEB, KI BODO SODELOVALE PRI IZVEDBI REFERENDUMA O ZZZDR-D – OBVESTILO ZA JAVNOST

2015-12-10 12:39
Glasovanje na referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o Zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D) 20. 12. 2015, bo potekalo na 3.205-ih voliščih in sicer:
 
- na 3.114 rednih voliščih v Sloveniji,
- na 59 posebnih voliščih OMNIA (v Sloveniji) in
- na 32 voliščih, na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini.
 
Pri izvedbi Referenduma o ZZZDR-D bo sodelovalo skupaj 20.878 oseb od tega 780 članov volilnih komisij, 19.578 članov volilnih odborov (na voliščih) in 520 drugih oseb, ki sodelujejo pri izvedbi (tajniki volilnih komisij in njihovi namestniki, računovodje, informatiki ipd.)