STROŠKI IZVEDBE PREDČASNIH VOLITEV V DRŽAVNI ZBOR 2018 - OBVESTILO ZA JAVNOST

2018-12-10 10:28
Obveščamo vas, da je Državna volilna komisija (DVK) za izvedbo predčasnih volitev v državni zbor, ki so bile 3. 6. 2018 (PVDZ 2018) porabila nekaj več kot 4.116.000 eurov oziroma cca. 645.000 eurov več kot za izvedbo PVDZ 2014. V primerjavi s stroški izvedbe predčasnih volitev v državni zbor leta 2014 so se stroški izvedbe volitev 2018 povečali predvsem zaradi zvišanja:
 
  1. nadomestil članom volilnih komisij (cca. 295.000 evrov),
  2. stroškov poštnih storitev (cca. 297.000 evorv)
  3. stroškov tiska in distibucije (cca, 35.000 evrov) in
  4. stroškov informacijske podpore (61.000 eurov)
Stroški so se nekoliko povišali tudi na drugih postavkah. Podrobnejša struktura stroškov in primerjava z letom 2014 je razvidna iz tabele, ki je v prilogi. Na koncu je treba poudariti še, da je DVK za izvedbo PVDZ 2018 porabila cca 157.000 evrov manj, kot za izvedbo PVDZ 2011, ko je bilo porabljenih  cca 4.273.000 evrov. 

Stroški predčasnih volitev v državni zbor - 2018slovenski