STROŠKI IZVEDBE REFERENDUMA O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOLOPLNITVAH ZAKONA O VODAH (ZV-1G)

2022-01-11 11:07

Obveščamo vas, da je Državna volilna komisija (DVK) za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-G), ki je bil 11. 7. 2021 porabila 4.204.712,65 evrov, oziroma 852.876,89 evrov več (25,45 % več), kot za izvedbo ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT), ki je bil 13. 5. 2018.

V primerjavi s stroški izvedbe referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT leta 2018, so se stroški referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-G) povečali zlasti zaradi:

  • višjih stroškov poštnih storitev, in sicer za 232.898 evrov,
  • višjih stroškov uporabnin za volišča, v višini 130.942 evrov, 
  • višjih nadomestil članom volilnih odborov in plačila pavšalnega prispevka Zavodu za zdravstveno zavarovanje in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje teh članov v višini 151.299 evrov in
  • dodatnih stroškov, ki so povezani z nakupom in distribucijo zaščitnih sredstev za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV (COVID-19) v višini 75.975 evrov.

Glede stroškov povezanih s preprečevanjem širjenja okužbe z virusom COVID-19 ponovno poudarjamo, da je zaščitne maske za člane volilnih odborov in volilnih komisij zagotovila Uprava RS za zaščito in reševanje, pri Ministrstvu za obrambo, sicer bi bili ti stroški še višji.

Podrobnejša struktura stroškov in primerjava s stroški referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT) leta 2018 je razvidna iz tabele, ki je v prilogi.

Stroški izvedbe referenudma o ZV-1G - 2021slovenski