Stroški volitev poslancev iz RS v EP 2019

2019-11-14 10:07

Obveščamo vas, da je Državna volilna komisija (DVK) za izvedbo volitev poslancev Republike Slovenije v Evropski parlament, ki so bile 26. 5. 2019 (Evropske volitve 2019) porabila 4.704.125 evrov, oziroma 1.327.873 evrov več, kot za izvedbo Evropskih volitev leta 2014.

V primerjavi s stroški izvedbe Evropskih volitev leta 2014, so se stroški Evropskih volitev 2019 povečali predvsem zaradi:

  1. zvišanja nadomestil članom volilnih komisij (in tajnikom) v višini cca 255.660 evrov,
  2. zvišanja višine nadomestil za člane volilnih odborov v višini cca 116.128 evrov,
  3. plačila pavšalnega prispevka za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, za člane volilnih odborov v višini cca 67.504 evrov,
  4. zvišanja stroškov informacijske podpore volitvam za cca 67.170 evrov, kar je posledica novega načina prikaza izidov glasovanja (leta 2014 statični prikaz, 2018 dinamični prikaz) in
  5. še posebej zaradi zvišanja stroškov poštnih storitev, in sicer za kar 408.429 evrov.

Stroški poštnih storitev v pretežni meri nastanejo zaradi obveščanja vseh volivcev o dnevu glasovanja in o volišču na katerem so vpisani v volilni imenik ter predstavljajo 23 % vseh stroškov volitev.

Podrobnejša struktura stroškov in primerjava z stroški Evropskih volitev 2014 je razvidna iz tabele, ki je v prilogi.

Realizacija stroškov EPslovenski