UGOTAVLJANJE IZIDA GLASOVANJA PO POŠTI V SLOVENIJI – OBVESTILO ZA MEDIJE

2021-07-13 12:57

Obveščamo vas, da so okrajne volilne komisije (OVK) včeraj, dne 12. 7. 2021 po 13. uri ugotavljale izid glasovanja na referendumu o ZV-1G po pošti v Sloveniji. Veliko OVK niso smele ugotavljati izida (v skladu z navodili DVK), saj so prejele manj kot 10 ovojnic z volilnim gradivom za glasovanje po pošti v Sloveniji.
 
V skladu z navodili bodo za te OVK ugotavljale izid glasovanja po pošti volilne komisije volilnih enot (VKVE) in sicer jutri, 14. 7. 2021, in sicer najkasneje do 16. ure. Glede na navedeno bo DVK objavila nov delni izid glasovanja na referendumu, ki bo vključeval tudi izid glasovanja po pošti v Sloveniji, jutri 14. 7. 2021, takoj ko bo to mogoče, predvidoma pozno popoldan (po 17.uri).

Obenem vas obveščamo, da smo včeraj v Službi DVK, po objavi izidov glasovanja po voliščih v Sloveniji, podrobno pregledali izide glasovanja po voliščih in za štiri volišča ugotovili, da ugotovljeni izid glasovanja na teh voliščih bistveno odstopajo od izidov na drugih voliščih znotraj istega volilnega okraja. OVK, ki so pristojne za posamezna volišča smo takoj obvestili in pozvali, da konkretne primere preverijo, in če je prišlo do ugotovitve napačnega izida (s strani volilnega odobra) ali napačnega vnosa izida (s strani OVK), to ustrezno (v skladu z navodili DVK) popravijo oziroma sami ugotovijo izid glasovanja na teh voliščih.

OKV, ki so bile pozvane so  zadevo preverile in popravile vnos ali ugotovile izid glasovanja. Gre za naslednja volišča:
1. 2009 - VO NOVA GORICA 2, ŠT. VOLIŠČA 49, MARKET GREGORIČ, ZALOŠČE 34C
2. 4006 -VO LJ. MOSTE-POLJE 2, ŠT. VOLIŠČA 3, OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA, JAKČEVA UL. 42
3. 4007 - VO LJ. MOSTE-POLJE 3, ŠT. VOLIŠČA 15, GIMNAZIJA MOSTE, ZALOŠKA CESTA 49 in
4. 4008 – VO LJ. BEŽIGRAD 1, ŠT. VOLIŠČA 11, KULTURNI DOM SAVLJE KLEČE, SAVLJE 101

Glede navedenih volišč posebej poudarjamo, da trenutno objavljeni izidi teh popravkov izida glasovanja ne vključujejo in da bodo ugotovljeni izidi s strani OVK na teh voliščih upoštevani pri prikazu izida glasovanja skupaj z izidi glasovanja po pošti v Sloveniji (torej jutri, 14. 7. 2021 po 17. uri)