VOLITVE ČLANA OBČINSKEGA SVETA - PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI V OBČINI GROSUPLJE

2015-03-19 14:52

Včeraj 18.3.2014 ob 19.00 uri se je iztekel rok za vložitev kandidatur za volitve člana občinskega sveta občine Grosuplje - predstavnika romske skupnosti. V zvezi s tem vas obveščamo, da sta bili v roku (torej pravočasno) vloženi dve kandidaturi in sicer:

1. BRUNO BRAJDIČ, roj. 18.4.1966, stanujoč v Grosupljem, Veliko Mlačevo 1 a;
poklic: delavec,
delo, ki ga opravlja: nezaposlen
Predlagatelj: Ema Zupančič in skupina volivcev

2. ŽARKO TRPLAN, roj. 9. 6. 1979, stanujoč v Grosupljem, Veliko Mlačevo 1 a;
poklic: delavec,
delo, ki ga opravlja: nezaposlen

Predlagatelj: Nikolaj Ferjan in skupina volivcev.

DVK bo opravila preizkus zakonitosti vloženih kandiatur na seji V TOREK, DNE 24.3.2014 OB 13.00 URI in na podlagi tega preizkuza sprejela tudi ustrezne odločitve.