VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT – VOLILNA UDLEŽBA PO VOLIŠČIH V SLOVENIJI DO 11. URE – OBVESTILO ZA JAVNOST

2019-05-26 12:40

Po podatkih okrajnih volilnih komisij (OVK) je do 11. ure je na voliščih v Sloveniji glasovalo 150.807 volivcev oziroma 8,85 % vseh volilnih upravičencev.

Na volitvah v Evropski parlament leta 2014 je do 11. ure glasovalo 8,29% vseh volivcev, leta 2009 9,25 % vseh volivcev in leta 2004 8,30% vseh volivcev.