ZAČASNI IZID NADOMESTNIH VOLITEV ČLANA DRŽAVNEGA SVETA - PREDSTAVNIKA NEGOSPODARSKIH DEJAVNOSTI ZA PODROČJE SOCILANEGA VARSTVA

2018-12-17 16:12

Objavljamo začasni izid nadomestnih volitev člana državnega sveta – predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje socialnega varstva, ki so potekale danes, 17. 12. 2018 med 12. in 13.30 uro.

  • V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 36 elektorjev
  • Volilnega zbora se je udeležilo: 20 elektorjev
  • Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 20 elektorjev
  • Število oddanih glasovnic: 20
  • Število neveljavnih glasovnic: 0
  • Število veljavnih glasovnic: 20


Kandidata oziroma kanidatka so dobili naslednje število glasov:

  1. Danijel KASTELIC 20 glasov
  2. Darja KUZMANIČ - KORVA 0 glasov
  3. Štefan LEPOŠA 0 glasov


Na podlagi prvega odstavka 21. člena ZDSve je bil za člana državnega sveta - predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje socialnega varstva izvoljen:

Danijel KASTELIC, roj. 25. 9. 1965, stanujoč Veliki Kal 6, 1296 Šentvid pri Stični.

Državna volilna komisija (DVK) bo končni izid nadomestnih volitev ugotovila predvidoma v sredo, 19. 12. 2018. Končni izid bo objavljen na spletnem mestu DVK in tudi v Uradnem listu RS.Dušan Vučko
Direktor službe DVK