Arhiv volitev v Državni svet RS

Volitve v Državni svet RS - Leto 2020/2 - Nadomestne volitve člana DS 2020 - 6. VE (Velenje)
Predsednik Državnega zbora RS Igor Zorčič je 17. 8. 2020 izdal Odlok o razpisu nadomestnih volitev v državni svet. Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 111/2020 z dne 19. 8. 2020. Nadomestne volitve člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v 6. volilni enoti za volitve predstavnikov lokalnih interesov (Velenje) bodo v četrtek, 15. 10. 2020. Za dan razpisa nadomestnih volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje sreda, 26. 8. 2020. …več

Volitve v Državni svet RS - Leto 2020/1 - Nadomestne volitve
Predsednik Državnega zbora RS Igor Zorčič je 20. 4. 2020 izdal Odlok o razpisu nadomestnih volitev v državni svet. Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 56 z dne 22. 4. 2020. Nadomestne volitve člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v 3. volilni enoti za volitve predstavnikov lokalnih interesov (Maribor)bodo v četrtek, 18. 6. 2020. Za dan razpisa nadomestnih volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje sreda, 29. 4. 2020. …več

Volitve v Državni svet RS - Leto 2018 - Nadomestne volitve
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije mag. Dejan Židan je 13. septembra 2018 izdal Odlok o razpisu nadomestnih volitev v državni svet. Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 61, z dne 14. 9. 2018. Na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča opr.št. Uv 15/2018-5 z dne 25.10.2018 je Državna volilna komisija sprejela sklep, da se volilni zbor, ki je sklican za 8. 11. 2018, prekliče. …več

Volitve v Državni svet RS - Leto 2017
Splošne volitve članov državnega sveta- predstavnikov lokalnih interesov bodo v sredo, 22. novembra 2017. Splošne volitve članov državnega sveta- predstavnikov delodajalcev, predstavnikov delojemalcev, predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov negospodarskih dejavnosti, bodo v četrtek, 23. novembra 2017. …več

Volitve v Državni svet RS - Nadomestne volitve 2014
Nadomestne volitve članov državnega sveta Predsednik Državnega zbora RS, Janko Veber je 27. marca . 2014 izdal Odlok o razpisu nadomestnih volitev v državni svet. Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 21/2014, z dne 28.3.2014. …več

Volitve v Državni svet RS - Leto 2012
Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov bodo v sredo, 21. novembra 2012. Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov delodajalcev, predstavnikov delojemalcev, predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov negospodarskih dejavnosti, bodo v četrtek, 22. novembra 2012. …več

Volitve v Državni svet RS - Leto 2008
Volitve v Državni svet RS - Leto 2008 …več

Volitve v Državni svet RS - Leto 2007
Volitve v Državni svet RS - Leto 2007 …več

Volitve v Državni svet RS - Leto 2002
Volitve v Državni svet RS - Leto 2002 …več

Volitve v Državni svet RS - Leto 1997
Volitve v Državni svet RS - Leto 1997 …več