Arhiv volitev v Državni svet RS

Volitve v Državni svet RS - Leto 2018 - Nadomestne volitve
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije mag. Dejan Židan je 13. septembra 2018 izdal Odlok o razpisu nadomestnih volitev v državni svet. Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 61, z dne 14. 9. 2018. Na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča opr.št. Uv 15/2018-5 z dne 25.10.2018 je Državna volilna komisija sprejela sklep, da se volilni zbor, ki je sklican za 8. 11. 2018, prekliče. …več

Volitve v Državni svet RS - Leto 2017
Splošne volitve članov državnega sveta- predstavnikov lokalnih interesov bodo v sredo, 22. novembra 2017. Splošne volitve članov državnega sveta- predstavnikov delodajalcev, predstavnikov delojemalcev, predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov negospodarskih dejavnosti, bodo v četrtek, 23. novembra 2017. …več

Volitve v Državni svet RS - Nadomestne volitve 2014
Nadomestne volitve članov državnega sveta Predsednik Državnega zbora RS, Janko Veber je 27. marca . 2014 izdal Odlok o razpisu nadomestnih volitev v državni svet. Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 21/2014, z dne 28.3.2014. …več

Volitve v Državni svet RS - Leto 2012
Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov bodo v sredo, 21. novembra 2012. Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov delodajalcev, predstavnikov delojemalcev, predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov negospodarskih dejavnosti, bodo v četrtek, 22. novembra 2012. …več

Volitve v Državni svet RS - Leto 2008
Volitve v Državni svet RS - Leto 2008 …več

Volitve v Državni svet RS - Leto 2007
Volitve v Državni svet RS - Leto 2007 …več

Volitve v Državni svet RS - Leto 2002
Volitve v Državni svet RS - Leto 2002 …več

Volitve v Državni svet RS - Leto 1997
Volitve v Državni svet RS - Leto 1997 …več