Volitve v Državni svet RS - Leto 2020/2 - Nadomestne volitve člana DS 2020 - 6. VE (Velenje)

Predsednik Državnega zbora RS Igor Zorčič je 17. 8. 2020 izdal Odlok o razpisu nadomestnih volitev v državni svet. Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 111/2020 z dne 19. 8. 2020.

Nadomestne volitve člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v 6. volilni enoti za volitve predstavnikov lokalnih interesov (Velenje) bodo v četrtek, 15. 10. 2020. Za dan razpisa nadomestnih volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje sreda, 26. 8. 2020.