Volitve v Državni svet RS - Leto 2017

ODLOK O RAZPISU VOLITEV V DRŽAVNI SVET 2017

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milan Brglez je 8. septembra 2017 izdal Odlok o razpisu volitev v državni svet. Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 48, z dne 8. 9. 2017.

Splošne volitve članov državnega sveta- predstavnikov lokalnih interesov bodo v sredo, 22. novembra 2017.

Splošne volitve članov državnega sveta- predstavnikov delodajalcev, predstavnikov delojemalcev, predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov negospodarskih dejavnosti, bodo v četrtek, 23. novembra 2017.

Končni izid volitev članov državnega svetaslovenski