Volitve v Državni svet RS - Leto 2018 - Nadomestne volitve

ZAČASNI IZID NADOMESTNIH VOLITEV ČLANA DRŽAVNEGA SVETA - PREDSTAVNIKA NEGOSPODARSKIH DEJAVNOSTI ZA PODROČJE SOCILANEGA VARSTVA

Objavljamo začasni izid nadomestnih volitev člana državnega sveta – predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje socialnega varstva, ki so potekale danes, 17. 12. 2018 med 12. in 13.30 uro.

  • V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 36 elektorjev
  • Volilnega zbora se je udeležilo: 20 elektorjev
  • Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 20 elektorjev
  • Število oddanih glasovnic: 20
  • Število neveljavnih glasovnic: 0
  • Število veljavnih glasovnic: 20


Kandidata oziroma kanidatka so dobili naslednje število glasov:

  1. Danijel KASTELIC 20 glasov
  2. Darja KUZMANIČ - KORVA 0 glasov
  3. Štefan LEPOŠA 0 glasov


Na podlagi prvega odstavka 21. člena ZDSve je bil za člana državnega sveta - predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje socialnega varstva izvoljen:

Danijel KASTELIC, roj. 25. 9. 1965, stanujoč Veliki Kal 6, 1296 Šentvid pri Stični.

Državna volilna komisija (DVK) bo končni izid nadomestnih volitev ugotovila predvidoma v sredo, 19. 12. 2018. Končni izid bo objavljen na spletnem mestu DVK in tudi v Uradnem listu RS.

 


 

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije mag. Dejan Židan je 13. septembra 2018 izdal Odlok o razpisu nadomestnih volitev v državni svet. Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 61, z dne 14. 9. 2018. Nadomestne volitve člana državnega sveta - predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje socialnega varstva bodo v četrtek, 8. novembra 2018. Za dan razpisa nadomestnih volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje četrtek, 20. september 2018.

Na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča opr.št. Uv 15/2018-5 z dne 25.10.2018 je Državna volilna komisija sprejela sklep, da se volilni zbor, ki je sklican za 8. 11. 2018, prekliče. 

Seznam kandidatovslovenskiKončni izid nadomestnih volitevslovenski