Volitve v Državni svet RS - Leto 2020 - Nadomestne volitve

VOLITVE V DRŽAVNI SVET RS - NADOMESTNE VOLITVE  ČLANA DRŽAVNEGA SVETA 2020
Nadomestne volitve člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov.

Predsednik Državnega zbora RS Igor Zorčič  je 20. 4. 2020 izdal Odlok o razpisu nadomestnih volitev v državni svet.  Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 56 z dne 22. 4. 2020.

Nadomestne volitve člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v 3. volilni enoti za volitve predstavnikov lokalnih interesov (Maribor)bodo v četrtek, 18. 6. 2020. Za dan razpisa nadomestnih volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje sreda, 29. 4. 2020.

Končni izid nadomestnih volitev člana DSslovenski