Volitve v Državni svet RS - Nadomestne volitve 2014

Nadomestne volitve članov državnega sveta

Predsednik Državnega zbora RS, Janko Veber je 27. marca . 2014 izdal Odlok o razpisu nadomestnih volitev v državni svet.  Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 21/2014, z dne 28.3.2014.
 
Nadomestne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov v 3. in 6. volilni enoti za volitve predstavnikov lokalnih interesov bodo v četrtek, 29. maja 2014. Za dan razpisa nadomestnih volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje sreda, 2. april 2014.
 

SklepislovenskiPoročilo o izidu - anonimiziranoslovenski