Arhiv lokalnih volitev

Lokalne volitve - Leto 2018
Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov bodo v nedeljo, 18. novembra 2018. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018. …več

Volitve člana občinskega sveta, predstavnika Romske skupnosti – občina Grosuplje
Državna volilna komisija je razpisala volitve enega člana občinskega sveta Občine Grosuplje – predstavnika romske skupnosti . Za dan glasovanja je določena nedelja 12. april 2015. Roki za izvedbo volilnih opravil pričnejo teči 23. februarja 2015. …več

Lokalne volitve - Leto 2014
Na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) ter odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-114/11-12 (Uradni list RS, št. 47/11) je Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Janko Veber razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. …več

Lokalne volitve - Leto 2010
Lokalne volitve - Leto 2010 …več

Lokalne volitve - Leto 2006
Lokalne volitve - Leto 2006 …več

Lokalne volitve - Leto 2002
Lokalne volitve - Leto 2002 …več

Lokalne volitve - Leto 1998
Lokalne volitve - Leto 1998 …več