Lokalne volitve - Leto 2010

V Lokalnih volitvah 2010 ima pravico glasovati skupaj 624.282 volivcev.

Do 19:00, dne 24.10.2010, je glasovalo skupaj 304.718 volivcev, to je 48,81 %.

 

Rezultati volitev so objavljeni na spletnem mestu http://dvk-rs.si/arhivi/lv2010/