Znakovni jezik

Lokalne volitve - Leto 2014

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov

Na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) ter odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-114/11-12 (Uradni list RS, št. 47/11) je Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Janko Veber razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov.

  1. Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov in redne volitve županov bodo v nedeljo, 5. oktobra 2014.
  2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. julij 2014.
  3. Za izvedbo volitev skrbijo občinske volilne komisije in Državna volilna komisija.

Objavljeno v Uradnem listi št 47, dne 24.06.2014 http://www.uradni-list.si/1/content?id=118014


Podrobne rezultate volitev si lahko ogledate na strani http://volitve.gov.si/lv2014/