Volitve člana občinskega sveta, predstavnika Romske skupnosti – občina Grosuplje

Državna volilna komisija je razpisala volitve enega člana občinskega sveta Občine Grosuplje – predstavnika romske skupnosti. Za dan glasovanja je določena nedelja 12. april 2015.
Roki za izvedbo volilnih opravil pričnejo teči 23. februarja 2015.

Obveščamo vas, da je v zvezi z izvedbo volitev romskega predstavnika v občinskem svetu Občine Grosuplje, Državna volilna komisija včeraj 24. 3. 2015 potrdila dve vloženi kandidaturi za člana občinskega sveta - predstavnika romske skupnosti in sicer kandidaturo:

  • Bruna Brajdiča roj. 18. 4. 1966, stanuje Veliko Mlačevo 1a, Grosuplje (Predlagatelj: Ema Zupančič in skupina volivcev)
  • Žarka Trplana, roj. 9. 6. 1979, stanuje Veliko Mlačevo 1a, Grosuplje (Predlgatelj: Nikolaj Ferjan in skupina volilvcev)


Glasovanje na volitvah člana občinskega sveta Občine Grosuplje – predstavnika romske skupnosti v Občini Grosuplje, bo v nedeljo 12. aprila 2015, na volišču s sedežem na Upravni enoti Grosuplje, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje, med 7. in 19.uro.

Predčasno glasovanje bo potekalo v sredo 8. aprila 2015 med 7. in 19. uro na posebnem volišču s sedežem na Upravni enoti Grosuplje, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje.

Seznam kandidatur za člana občinskega sveta občine Grosuplje – predstavnika romske skupnosti bo objavljen na spletni strani DVK.

Sklep o razpisu volitevslovenskiSklep o prevzemu pristojnostislovenskiObrazec - Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta predstavnika italijanske ali madžarske narodne skupnosti oziroma romske skupnostislovenskiObrazec - Soglasje kandidata za občinskega svetnikaslovenskiObrazec - Kandidatura za volitve člana občinskega sveta občine Grosuplje - Predstavnika romske skupnostislovenskiSplošne informacijeslovenskiPoročilo o izidu glasovanja in o izidu volitev enega člana občinskega sveta Občine Grosuplje - predstavnika romske skupnosti v Občini Grosupljeslovenski