Državna volilna komisija

Referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G)
Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 25. maja 2021 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G). Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 84/21. …več

Ponovno glasovanje na referendumu o ZIUGDT - 2018
Na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča opr. št. Uv 10/2017-67 z dne 14.3.2018 v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča opr. št. U-I-191/17-25 z dne 25.1.2018 (Uradni list RS, št. 6/2018) 30. in 33. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo) je Državna volilna komisija na 34. seji 27. marca 2018 sprejela sklep o določitvi datuma ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača- Koper. …več

Referendum o ZIUGDT
Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 4. julija 2017 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT). Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 34/17. …več

REFERENDUM O ZZZDR-D – 2015
Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 4. novembra 2015 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (OdZZZDR-D). Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 83/2015, z dne 4. 11. 2015. …več

Referendum o arhivih - 2014
Državni zbor RS je 1. aprila 2014 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A). Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 23/2014, z dne 2.4.2014. …več

Zakonodajni referendum o družinskem zakoniku - 25. marec 2012
Zakonodajni referendum o družinskem zakoniku - 25. marec 2012 …več

Referendum o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno - 5. junij 2011
Referendum o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno - 5. junij 2011 …več

Referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - 5. junij 2011
Referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - 5. junij 2011 …več

Referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih - 5. junij 2011
Referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih - 5. junij 2011 …več

Referendum o zakonu o malem delu 2011 - 10. april 2011
Referendum o zakonu o malem delu 2011 - 10. april 2011 …več

Referendum o zakonu o RTV Slovenija (2) - 12. december 2010
Referendum o zakonu o RTV Slovenija (2) - 12. december 2010 …več

Referendum o zakonu o arbitražnem sporazumu - 6. junij 2010
Zakonodajni referendum o zakonu o ratifikaciji arbitražnega sporazuma med vlado Republike Slovenije in vlado Republike Hrvaške 6. junij 2010 …več

Posvetovalni referendum - pokrajine 22. junij 2008
Posvetovalni referendum - pokrajine 22. junij 2008 …več

Zavarovalnice (2007)
Zavarovalnice (2007) …več

Referendum Občine (9.4.2006)
Referendum Občine (9.4.2006) …več

Referendum Občine (29.1.2006)
Referendum Občine (29.1.2006) …več

Referendum - RTVS (2005)
Referendum - RTVS (2005) …več

Referendum - tehnični zakon (2004)
Referendum - tehnični zakon (2004) …več

Referendum - trgovina (2003)
Referendum - trgovina (2003) …več

Referendum EU in NATO (2003)
Referendum EU in NATO (2003) …več

Referendum železnice in telekomunikacije (2003)
Referendum železnice in telekomunikacije (2003) …več

Naknadni zakonodajni referendum o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (2001)
Naknadni zakonodajni referendum o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (2001) …več

Zakonodajni referendum o financiranju izgradnje TET 3
Zakonodajni referendum o financiranju izgradnje TET 3 …več

Referendum za volitve v Državni zbor RS (1996)
Referendum za volitve v Državni zbor RS (1996) …več