Znakovni jezik

Referendum o ZIUGDT

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 4. julija 2017 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT). Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 34/17. Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 24. septembra 2017. Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je določen četrtek 6. julij 2017.

Poročilo o izidu referendumaslovenski

Končni izid glasovanja

Opomba: Končni izid še ni potrdila Državna volilna komisija

Končni izid glasovanja po voliščihslovenski

Podrobni rezultati referenduma so dostopni na naslovu:
http://dvk-rs.si/arhivi/ziugdt2017/

Stroški izvedbe referenduma o ZIUGDT

Stroški referenduma o ZIUGDTslovenski