Znakovni jezik

Referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G)

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 25. maja 2021 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G). Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 84/21.

Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 11. julija 2021. Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je določen 31. 5. 2021.

Referndum spremljajte na povezavi: https://volitve.dvk-rs.si/

Končni izid glasovanja

Končni izid glasovanja po voliščihslovenskiPoročilo o izidu referenduma - Uradni list RS št. 143slovenski