Zavarovalnice (2007)

Državna volilna komisija je na 44. seji dne 29. novembra 2007 na podlagi zapisnikov volilnih komisij volilnih enot o izidu glasovanja na območju volilnih enot ter zapisnika Državne volilne komisije o ugotovitvi izida glasovanja na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije ter po pošti iz tujine na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic, ki je bil 11. novembra 2007, ugotovila naslednji izid glasovanja:

Na referendumu 11. novembra 2007 je imelo pravico glasovati skupaj 1.720.152 volivcev, pri čemer je bilo 1.720.096 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik ter 56 volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik.

Glasovalo je skupaj 997.285 volivcev ( 57,98 %), od tega 997.229 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik in 56 volivcev, ki so glasovali s potrdilom.

Oddanih je bilo 996.083 glasovnic. Ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 48.215 glasovnic neveljavnih (4,84 % od števila oddanih glasovnic).

 

Veljavnih je bilo 947.868 glasovnic.

 

Na referendumsko vprašanje:
»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (ZLPZ-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 11. septembra 2007?«.
 
je z besedo "ZA" odgovorilo 273.736 volivcev ali 28,88 % od števila veljavnih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 674.132 volivcev ali 71,12 % od števila veljavnih glasovnic.

Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,  št. 26/07 – ZRLI – UPB2), skladno z določbami 23. člena istega zakona, ugotovila,  
 
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, proti uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic,  ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 11. septembra 2007.